2%z dane

Milí rodičia a priatelia,
v období odvádzania daní využite možnosť venovať 2% z nich na aktivity podľa Vášho výberu.
V tomto zdaňovacom období máte možnosť svoje 2% (v prípade PO aj 1%) venovať nášmu občianskemu združeniu SMELO DO SVETA!
Našou snahou je aktívne podporovať vzdelávanie a prípravu detí pri rozvíjaní základov cudzích jazykov, ako aj snahou prispievať ku kvalite materiálneho vybavenia potrebného k výučbe i rozšíreniu ponuky aktivít pre deti.
Na základe registrácie do Zoznamu prijímateľov 2% dane  sa preto občianske združenie SMELO DO SVETA! v aktuálnom zdaňovacom období môže uchádzať o Vašu priazeň a podporu. ĎAKUJEME!

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) (POZOR – IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) Dobrovolnictvo-VysielajucaZa2019 alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Dobrovolnictvo-PrijimatelZa2019

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov SMELO DO SVETA!
Forma Občianske združenie
Rok registrácie 2019
Dátum registrácie 13. 12. 2019 15:35:48
Dátum poslednej zmeny 13. 12. 2019 15:35:48
Evidenčné číslo 16329
IČO 42364876
SID
Ulica Nová 12
Mesto Pezinok
PSČ 90203
Okres Pezinok
Štát Slovenská republika
Bankové účty
Predčíslie Č.Ú. Banka Pobočka
SK1652000000000015783220 OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. Pezinok