2% z DANE

Milí rodičia a priatelia,

v období odvádzania daní využite možnosť venovať 2% z nich na aktivity podľa Vášho výberu.

V tomto zdaňovacom období máte možnosť  svoje 2% (v prípade PO aj 1%) venovať nášmu občianskemu združeniu SMELO DO SVETA!

Našou snahou je aktívne podporovať  vzdelávanie a prípravu detí pri rozvíjaní základov cudzích jazykov, ako aj snahou prispievať ku kvalite materiálneho vybavenia potrebného k výučbe i rozšíreniu ponuky aktivít pre deti.

Na základe registrácie do Zoznamu prijímateľov 2% dane sa preto občianske združenie SMELO DO SVETA! v aktuálnom zdaňovacom období môže uchádzať o Vašu priazeň a podporu. ĎAKUJEME!

Informácie o poukázaní 2% nájdete tu:https://www.smelodosveta.sk/?page_id=4881

Leave a comment