MŠ VINIČNÉ

Angličtina  v materskej škole:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

číslo účtu : 16023864/ 5200(OTP Banka)

SK7652000000000016023864

do popisu: meno dieťaťa

MŠ VINIČNÉ-ENGLISH PLAYTIME