ZŠ s MŠ JAVOROVÁ ALEJ

Angličtina  v materskej škole:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

číslo účtu :

  • MŠ Školská: 16023936/ 5200 (OTP Banka), IBAN: SK7252000000000016023936
  • EP Javorová: 16023936/ 5200 (OTP Banka),  SK7252000000000016023936
  • EP Rubínová: 16023936/ 5200 (OTP Banka), SK7252000000000016023936

do popisu: meno dieťaťa

MŠ CHRVÁTSKY GROB- ENGLISH PLAYTIME