Mgr.Andrea Butková

Bc.Andrea ButkováMgr.Andrea Butková, skončila Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vyučovaniu angličtiny v materských škôlkach sa venovala dva roky popri štúdiu. Počas tohto obdobia získala bohaté skúsenosti v oblasti práce a komunikácie s deťmi vo veku od štyroch do šiestich rokov, s ktorými mala možnosť pracovať. Medzi záľuby patrí fotografovanie, vychádzky do prírody, čítanie kníh a hranie spoločenských hier.

smelodosveta@smelodosveta.com