Kategória: Aktuality

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Milí rodičia, chceli by sme Vás informovať, že počas Veľkonočných prázdnin angličtina v škôlkach nebude. Prajeme príjemné prežitie sviatkov

JESENNÉ PRÁZDNINY
JESENNÉ PRÁZDNINY

Milí rodičia, ANGLICKÝ JAZYK sa počas JESENNÝCH PRÁZDNIN nevyučuje, hlavne z dôvodu nízkeho počtu detí v škôlkach. Začíname opäť 2.11 v stredu. Prajeme pokojné prežitie sviatkov. Team SMELO DO SVETA!

Letné denné tábory
Letné denné tábory
MONKEY CAMP – predstavujeme Vám denný letný tábor pre Vaše deti, vo Vašej materskej škole.

MONKEY CAMP  nechýbajú naši lektori, s ktorými majú deti o zábavu postarané.

MONKEY CAMP spájame výučbu s hrou a tým vytvárame vhodné prostredie pre dieťa na oboznamovanie sa s angličtinou.

MONKEY CAMP je denný tábor, kam deti prichádzajú od 8,00 hod a  po pestrých aktivitách si rodičia vyzdvihnú deti do 17,00hod a pripravia sa na ďalší deň plný zábavy.

Program v MONKEY CAMP je pestrý, prispôsobený predškolskému veku detí.
Každý deň v MONKEY CAMP je zameraný na inú tému.
MONKEY CAMP máme pre Vaše deti pripravené nové príbehy, hry, tvorivé dielne, výlety, divadielka, súťaže a veľa iných zaujímavých aktivít.
8:00 – 09:00 príchod do MONKEY CAMP
09:00 – 9:30 Hello Monkey! ranný kruh s Hello Song
9:30 – 10:00 zdravá desiata, ktorú si deti pripravia samé
10:00 – 12:30 hlavné aktivity; hry a súťaže on the playground; výlety
12:30 – 12:45 chutný Lunch
12:45 – 14:00 popolusňajšia siesta Read Stories
14:00 – 14,45 Snack, ktorý si deti pripravia samé
14:45 – 16:30 hlavné aktivity; hry a súťaže on the playground
16:30 – 17:00 odchod z MONKEY CAMP

MONKEY CAMP tematické okruhy:

  • Fairytale day (Rozprávkový deň)- Tvorivé dielne: Výroba bábok  Hlavná aktivita: Vlastné divadielko
  • Let´s know animals today (wild, farm, pets)- Hlavná aktivita Výlet na miestnu farmu
  • Sports day- Hlavná aktivita Športové súťaže
  • Camping with Monkey (food, picnic)- Hlavná aktivita :Picnic/Camping; Monkey Camp night: noc v škôlke
  • Let ´s dress up (body/clothes)- Tvorivé dielne: Výroba vlastných masiek. Záverečná aktivita: Carnival/Disco
TURNUS DÁTUM MATERSKÁ ŠKOLA KAPACITA STAV
1. 18.7. – 22.7.2016 MŠ Vajanského Pezinok UKONČENÉ FOTOGALÉRIA
2. 25.7 – 29.7.2016 MŠ v Šenkviciach PREBIEHA
3.  1.8. –   5.8.2016 MŠ SNP Modra 20 detí

Do denného tábora môžete prihlásiť aj deti, ktoré počas školského roka nenavštevovali Angličtinu v škôlke

Ešte stále môžete deti do MONKEY CAMP Modra prihlásiť.

 

JARNÉ PRÁDNINY
JARNÉ PRÁDNINY

Počas jarných prázdnin od 22.2.do 26.2.2016 výučba angličtiny prebiehať nebude, z dôvodu zníženého počtu prítomných detí v materských školách.

Tešíme sa opäť na Vaše deti od 29.2.2016

 

REAL-LIFE FOOTAGE
REAL-LIFE FOOTAGE

Rok 2016 sme rozbehli naplno. Slovnú zásobu používame v reálnych situáciách, exerimentujeme, hľadáme riešenia.

Tu je zopár fotiek z našich hodín: UNIT 2

STRETNUTIE LEKTOROV SMELO DO SVETA!
STRETNUTIE LEKTOROV SMELO DO SVETA!

Stretnutie lektorov SMELO DO SVETA! dňa 17.11. Keď ostatní mali voľno my sme sa usilovne školili.