DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Milí rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom a s prerušením prevádzky materskej školy, sme sa rozhodli, že vám budeme posielať informácie a materiály, vďaka ktorým si budete môcť precvičovať anglický jazyk s vašimi deťmi doma.

Tu sú linky na opakovanie podľa úrovní, v ktorých prebieha výučba Vašich detí:

UNIT 4:

LESSON HELLO:

LESSON 1:

LESSON 2:

LESSON 3:

LESSON 4:

LESSON 5:

LESSON 6- OPAKOVANIE:

Leave a comment