EP VAJANSKÉHO MODRA

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

    číslo účtu. 16510072/5200 (OTP Banka)

  • IBAN: SK5252000000000016510072
  • do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy

 EP VAJANSKÉHO MODRA-ENGLISH PLAYTIME