EP VAJANSKÉHO MODRA

Angličtina  v materskej škole:

 • Deti sa budú učiť v metodike: Playtime 
 • 2 x do týždňa ( 1 vyučovacia hodina 30 min ) 
 • Prihláška na angličtinu
 • Lektorka: Kristína Baričičová

  Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

 • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
 • 2. polrok 55 € (február-jún)

  číslo účtu. 16510072/5200 (OTP Banka)

 • IBAN: SK5252000000000016510072
 • do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy
 EP VAJANSKÉHO MODRA- ENGLISH PLAYTIME