FAMILY AND FRIENDS

familyandfriends_starter_ban (1)Family and Friends Starter

prípravný kurz, ktorý pomôže Vašim deťom úspešne zvládnuť anglický jazyk v 3. ročníku, kde budú pokračovať s učebnicou Family and Friends 1.

Mimoriadne bohatý vzdelávací program pre výučbu angličtiny, jej zvukovej podoby a pomáha vychovávať k spoločenským a etickým hodnotám.

– Metóda step-by-step v rozvoji všetkých štyroch zručností

– Vynikajúci súbor integrovaných tlačených a digitálnych materiálov

– Zábavný fonetický program

– Hodnoty, osvojované prostredníctvom príbehov, piesní, pracovných listov a plagátov, vedú k rozvoju sociálnych a emocionálnych zručností

– Aktivity na stiahnutie zdarma na webstránkach vydavateľstva Oxford University Press.