Incredible English

 

untitled

Kurzy  anglického jazyka pre základné školy podľa novej metodiky

INCREDIBLE ENGLISH 2nd Edition (OUP)

Učenie anglického jazyka formou:

  • Zážitkového učenia
  • Učenia anglického jazyka cez iné predmety, tzv. medzipredmetové vzťahy CLIL napr. matematika, prírodoveda. Využíva to, čo už deti vedia v materinskom jazyku.
  • Komixových príbehov z reálneho prostredia školy
  • Rozprávania v reálnych situáciách
  • Používania digitálnej podpory – online materiály pre deti aj pre rodičov: https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/?cc=sk&selLanguage=sk

 Výučba: 2x týždenne ( 1 vyučovacia hodina = 30 min), každý polrok garantujeme min 30 vyuč. hodín.

ÚROVEŇ STARTER (1.- 2. ročník)

Cena:  1. polrok: 50 EUR (OKTÓBER – JANUÁR) zahŕňa učebnicu  v hodnote 10 Eur

  1. polrok: 50 Eur (FEBRUÁR – JÚN)

ÚROVEŇ 1 (3.-4. ročník)

Cena:  1. polrok: 60 EUR (OKTÓBER – JANUÁR) zahŕňa učebnicu + pracovný zošit  v hodnote 20 Eur

  1. polrok: 50 Eur (FEBRUÁR – JÚN)

Informácie o spôsobe platby pošleme mailom.