Ing.Magdaléna Kovačičová

Ing.Magdaléna Kovačičová

Ing.Magdaléna Kovačičová, vyštudovala Stavebnú fakultu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva.  Cambridge Certficate získala roku 1993,  počas jedného zo svojich pobytov v Londýne. Má praktické skúsenosti s prácou s deťmi v ich native prostredí.

mail: smelodosveta@smelodosveta.com