MOUSE AND ME 3: U4- opakovanie

SLOVNÁ ZÁSOBA:

  • house- dom, roof- strecha, floor- podlaha, window- okno, door- dvere, walls- steny
  • Don’t forget the…- Nezabudni…
  • bathroom- kúpeľňa, kitchen- kuchyňa, living room- obývačka, bedroom- spálňa
  • Where are you?…Kde si?
  • (in the) playground- na ihrisku? ( in the) cloakroom- v šatni, (in the) classroom- v triede

PIESNE: 

HOUSE SONG:

ROOMS SONG:

SCHOOL PLACES SONG:

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

  • Hľadajte spolu v knižkách (na internete) domy a pomenovávajte jeho časti: roof, floor, window, door, walls
  • Prechádzajte sa po byte a pomenujte izby, v ktorých sa nachádzate a čo v nich robíte: bathroom- I wash in the bathroom , kitchen- I eat in the kitchen , living room- I play in the iving room , bedroom- I sleep in the bedroom.
  • Vyfarbite obrázok a pomenujte čo vidíte na obrázku: HOUSE, pdf.