Mgr.Miriam Dúbravcová

????????????????????????????????????

Mgr.Miriam Dúbravcová, vystudovala PdF UK v BA, odbor anglicky jazyk-vytvarna vychova, neskor si rozsirila kvalifikaciu o eticku vychovu. Má skúsenosti s deťmi v materskej škole, základnej škole, strednej škole, ako so vzdelávaním dospelých. Má zdravotnícky kurz. V skautskom tábore v USA vo Wading River, New York mala na starosti „crafts“.

smelodosveta@smelodosveta.com