MONKEY CAMP 2020

 

MONKEY CAMP 2020 5.ročník denný letný tábor pre Vaše deti od 3.do 10.rokov.

Tento rok sa na Vás obraciame s ponukou termínov MONKEY CAMP 2020 a miest, ktoré budeme prispôsobovať k súčasnej situácii. Vírus COVID19  nám všetkým výrazne zasiahol do našich každodenných aktivít, preto musíme rešpektovať nariadenia súvisiace s ochranou pred nakazením.

MONKEY CAMP 2020 bude tento rok prebiehať v 4.turnusoch:

1.turnus: 13.7.-17.7.2020 MŠ Vajanského Pezinok

2. turnus: 20.7.-24.7.2020 MŠ Vajanského Pezinok

3.turnus: 27.7.-31.7.2020 MŠ SNP Modra-– zrušený pre nízky záujem 

4.turnus: 3.8.-7.8.2020 MŠ SNP Modra

Program MONKEY CAMP 2020:

  • ŠPORTOVÉ AKTIVITY V PRÍRODE: výlety do okolia, súťaže, jógové hry pre deti…
  • VYBRANÉ AKTIVITY V ANGLICKOM JAZYKU
  • HUDOBNO-POHYBOÉ AKTIVITY A TANEC
  • TVORIVÉ DIEĽNE V PRÍRODE
  • PIKNIK V OKOLITEJ PRÍRODE

Všetky aktivity budeme realizovať v súlade s opatreniami, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-1.

Aktivity budeme prispôsobovať veku detí a budú prevažne realizované vonku.

Zabezpečíme pravidelnú defzinfekciu priestorov, dodržiavanie hygieny, bezpečnosti  a ochrany detí. 

Cena MONKEY CAMP 2020: 150€ je potrebné uhradiť pred nástupom na účet: SK16 5200 0000 0000 1578 3220.

  • v cene je zahrnutý obed  (desiatu a olovrant zabezpečí dieťaťu zákonný zástupca)
  • zabezpečenie dezinfekcie a bezpečnostných opatrení
  • prenájom priestorov
  • materiálno- technické zabezpečenie aktivít 

SMELO DO SVETA!, o.z. SI VYHRADZUJE PRÁVO, ZRUŠIŤ DENNÝ TÁBOR MONKEY CAMP 2020 (TURNUS) NA ZÁKLADE NENAPLNENIA MINIMÁLNEHO POČTU 15 DETÍ V DANOM TURNUSE !!

Poprosíme Vás v prípade záujmu o vyplnenie PRIHLÁŠKY do MONKEY CAMP 2020: