MONKEY CAMP 2019

SMLEO DO SVETA!, o.z. predstavuje 4.ročník MONKEY CAMP anglický denný letný tábor pre Vaše deti.

MONKEY CAMP 2019

MAGIC TOWN
…discover the mysteries of your town
 každý deň budeme hľadať podľa indícií časť mesta, ktorú v ten deň navštívíme
 objavovanie tajomných častí mesta
 každý deň zameraný na inú oblasť: Sports Day, History Day, Nature Day,Picnic Day, Arts Day

Vo štvrtok o 17,00 party aj pre rodičov s vystúpením detí. S deťmi pokračujeme po party s programom (hľadanie pokladu, večerný amfiteáter ) a spaním v campe

MAGIC TIME
…let’s have a look to animals and discover their world
– každý deň sa budeme premieňať na iný typ zvieratiek a spoznávať ich svet: Farm Day, Safari Day, Undersea World Day, Bugs Day, Magic Animals Day

Vo štvrtok o 17,00 party aj pre rodičov s vystúpením detí.

Prihláste svoje dieťa cez  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

MONKEY CAMP 2019 môžete zaplatiť v SHOPE. Do POZNÁMKY uveďte meno dieťaťa.