MONKEY CAMP

SMLEO DO SVETA!, o.z. predstavuje 2.ročník MONKEY CAMP anglický denný letný tábor pre Vaše deti. 

MONKEY CAMP 2016pozrite sa ako nám bolo


MONKEY CAMP 2017

1.TURNUS: 24.-28.7.2017 Materská škola Vajanského 16 Pezinok
2.TURNUS: 31.7.-4.8.2017 Materská škola  SNP 14 Modra

V MONKEY CAMP  nechýbajú naši lektori, s ktorými majú deti o zábavu postarané.

V MONKEY CAMP spájame výučbu s hrou a tým vytvárame vhodné prostredie pre dieťa na oboznamovanie sa s angličtinou.

Cena MONKEY CAMP za turnus len 100€.

MONKEY CAMP je denný tábor, kam deti prichádzajú od 8,00 hod a  po pestrých aktivitách si rodičia vyzdvihnú deti do 17,00hod a pripravia sa na ďalší deň plný zábavy.

Program v MONKEY CAMP je pestrý, prispôsobený predškolskému veku detí.
Každý deň v MONKEY CAMP je zameraný na inú tému.
V MONKEY CAMP máme pre Vaše deti pripravené nové príbehy, hry, tvorivé dielne, výlety, divadielka, súťaže a veľa iných zaujímavých aktivít
08:00 – 09:00 príchod do MONKEY CAMP
09:00 – 9:30 Hello Monkey! ranný kruh s Hello Song
9:30 – 10:00 zdravá desiata, ktorú si deti pripravia samé
10:00 – 12:30 hlavné aktivity; hry a súťaže on the playground; výlety
12:30 – 12:45 chutný Lunch
12:45 – 14:00 popolusňajšia siesta Read Stories
14:00 – 14,45 Snack, ktorý si deti pripravia samé
14:45 – 16:30 hlavné sktivity; hry a súťaže on the playground
16:30 – 17:00 odchod z MONKEY CAMP
MONKEY CAMP tematické okruhy:
  • Monkey’s art fest
  • Monkey’s music fest 
  • Moneky’s sports day
  • Cooking with Monkey 
  • Monkey’s dance day 
TURNUS DÁTUM MATERSKÁ ŠKOLA KAPACITA STAV
1. 24.7.-28.7.2017 MŠ Vajanského Pezinok 40 detí PRIHLÁSIŤ
2. 31.7.-4.8.2017 MŠ SNP Modra 40 detí PRIHLÁSIŤ
         

Bližšie informácie o MONKEY CAMP Vám poskytneme na monkeycamp@smelodosveta.com.


Do denného tábora môžete prihlásiť aj deti, ktoré počas školského roka nenavštevovali Angličtinu v škôlke