MOUSE AND ME 2: U4- opakovanie

SLOVNÁ ZÁSOBA:

  • Mummy- mama. Daddy- otec,  Sister- sestra. Brother- brat,  Granny- babka,  Grandad- dedko.
  • Here’s (my)…- Tu je (môj)
  • bird- vták, nest- hniezdo, eggs- vajcia, baby birds- vtáčatko
  • Who’s this?- Čo je to?, friend- priateľ, teacher- učiteľ, family- rodina

FAMILY SONG: 

BIRD LIFE CICLE SONG:

 

RELATIONSHIPS SONG:

 

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

  • Pomenujte spolu členov Vašej rodiny
  • Vyhľadajte v encyklopédii (na internete, v knižke) vtáčie rodinky, príp. vyhľadajte videá
  • Dokončite obrázok. FAMILY, pdf.