MOUSE AND ME 3: UNIT HELLO L2

LESSON 2: ROBIN’S NEW WORDS:

DNES SA NAUČÍME S ROBIN NOVÉ SLOVÍČKA.

HELLO! 

…ale najskôr si zaspievame Hello Song:


HOW ARE YOU?/ AKO SA MÁŠ?

 

Mouse: Hello, Robin. How are you?/ Ahoj, Robin. Ako sa máš?

Robin: I’m fine, thank you./ Mám sa dobre, ďakujem.

Mouse: How are you, Daisy?/ Ako sa máš Daisy?

Daisy: I’m fine./ Mám sa dobre.


ROBIN’S NEW WORDS-NUMBERS/ ROBINOVE NOVÉ SLOVÍČKA- ČÍSLA: 

 

LET’S COUNT/ POĎME POČÍTAŤ

One…Two..Three…Four…Five…Six…Seven…Eight…Nine…Ten/ 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10

One…Two..Three…Four…Five…Six…Seven…Eight…Nine…Ten/ 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10


WE’RE GOING TO LEARN A NEW NUMBERS SONG/ NAUČÍME SA NOVÚ PESNIČKU S ČÍSLAMI:

1,2,3,4,5

COME ON, COUNT,

COUNT WITH ME.

6,7,8,9,10

COME ON, COUNT,

COUNT WITH ME. (Repeat x2)


IT’S TIME TO SAY GOODBYE/ JE ČAS POVEDAŤ DOVIDENIA: 

Goodbye song: