MOUSE AND ME! (OUP)

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUSE AND ME! “ je živé dobrodružstvo  Daisy, Robina a ich obľúbenej hračky-Mouse Obliekajú sa do rôznych kostýmov a objavujú svet prostredníctvom nápaditých hier! Daisy, Robin a Mouse zachytávajú predstavy detí a učia ich dôležitým hodnotám.

Vstúpte do sveta fantázie! Zoznámte sa s Daisy, Robin a ich Mouse- hračky, ktorá sprevádza deti počas celého kurzu.

Zábavné aktivity zahŕňajú –Pop-outs deti vytvárajú zábavné 3-D objekty na použitie v hre alebo na kontrolu jazyka.

MOUSE AND ME! vychováva dieťa ako celok. Prostredníctvom príbehov sa deti učia dôležitým hodnotám, napríklad k úcte, tolerancii a priateľstvu voči ostatným.

Bohatý, očarujúci obsah videí, rozvíja chápanie jazyka a povzbudzuje icha.

Živé akčné piesne umožňujú deťom učiť sa od iných detí v reálnom živote a animácie príbehov prenášajú  deti do života postáv. Živé zábery z britskej materskej školy umožňujú deťom, aby sa s deťmi podobali deťom.

MOUSE AND ME!  je navrhnutý tak, aby vám pomohol vytvoriť reálne prostredie škôlky. Prostredníctvom pracovných zošitov My Book môžu rodičia vidieť, čo sa ich dieťa naučilo. Vďaka on-line podpore, si môžu rodičia prehrávať  pesničky a sledovať príbehy s dieťaťom doma.

Bohatstvo učebných materiálov – vrátane príbehov, plagátov, flashcards, bábky Mouse, fotografických flash kariet s inteligentnou tématikou, pracovných hárkov a videí – spolu s jasnými výučbovými poznámkami a nápadmi vám poskytnú všetku potrebnú podporu.

MOUSE AND ME! taktiež poskytuje flexibilný a zábavný fonetický program. Zdroje zahŕňajú učiteľské poznámky, flashcards, lettercards a audio, všetky vyvinuté odborníkmi na výučbu fonetiky.

Zapojenie medzipredmetových tém prostredníctvom piesní zábavných aktivít, príbehov a pop-outs, ktoré podporujú hands-on učenie.

Bohaté videá prenášajú z učebnice príbehy do reálneho sveta- zážitkové učenie angličtiny.

Bohatý balík integrovaných tlačových a digitálnych zdrojov a ľahko ovládateľná metodológia vám poskytne všetku potrebnú podporu.

  • MOUSE AND ME! “ živé dobrodružstvá s rôznymi kostýmami Daisy, Robin a Mouse zachytávajú predstavy detí a učia dôležité hodnoty
  • Podporuje detský kognitívny, emocionálny, fyzický, sociálny a jazykový vývoj
  • Digitálny materiál pre každú lekciu, vrátane live-action piesní, medzipredmetové reálne svetové klipy, animácie príbehov a piesní
  • Flexibilný a zábavný fonetický program

NAŠE ON-LINE KURZY