MŠ Báhoň

Angličtina  v materskej škole:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

  • číslo účtu: 17160019/5200 (OTP BANKA)
  • IBAN: SK4452000000000017160019
  • do popisu: meno dieťaťa 

MŠ BÁHOŇ- ENGLISH PLAYTIME