MŠ Báhoň

Angličtina  v materskej škole:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€

  • číslo účtu: 17160019/5200 (OTP BANKA)
  • IBAN: SK4452000000000017160019
  • do popisu: meno dieťaťa 

MŠ BÁHOŇ- ENGLISH PLAYTIME