MŠ Bernolákovo

Angličtina  v materskej škole:


Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 55 EUR – október-január + učebnica, prenájom miestnosti
  • 2. polrok 55 EUR – február-jún+ prenájom miestnosti

číslo účtu : 16023864/ 5200 (OTP Banka)

IBAN: SK7652000000000016023864

do popisu: meno dieťaťa


  MŠ BERNOLÁKOVO- ENGLISH PLAYTIME