MŠ Bystrická, Pezinok

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€

číslo účtu: 16510099/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK0252000000000016510099

do popisu: meno dieťaťa

 MŠ BYSTRICKÁ PEZINOK- ENGLISH PLAYTIME