MŠ Čataj

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

    číslo účtu: 17160019/5200 (OTP BANKA)

  • IBAN: SK4452000000000017160019
  • do popisu: meno dieťaťa 

 MŠ ČATAJ-ENGLISH PLAYTIME