MŠ Čataj

Angličtina  v materskej škole:

 • Deti sa budú učiť v metodike: Playtime 
 • 2 x do týždňa ( 1 vyučovacia hodina 30 min )
 • Prihláška na angličtinu
 • Lektorka: Mgr.Karin Zlatošová

  Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

 • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
 • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
 • pri platbe za celý rok 110€

  číslo účtu: 17160019/5200 (OTP BANKA)

 • IBAN: SK4452000000000017160019
 • do popisu: meno dieťaťa 

 MŠ ČATAJ-ENGLISH PLAYTIME