MŠ CHORVÁTSKY GROB

Angličtina v materskej škole:

Deti sa budú učiť v metodike: Playtime
2 x do týždňa ( 1 vyučovacia hodina 30 min )
Prihláška na angličtinu
Lektorka: Stanislava Sváteková
Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€ do 25.09.

___________________________________________________________________________
číslo účtu :

  • 16023936/ 5200 (OTP Banka),
  • IBAN: SK7252000000000016023936

do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy

MŠ CHORVÁTSKY GROB - ENGLISH PLAYTIME