MŠ Grinava

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€

    číslo účtu: 16510160/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK0452000000000016510160

do popisu: meno dieťaťa

 MŠ GRINAVA- ENGLISH PLAYTIME