MŠ KAMÉLIOVÁ/HNILECKÁ

Angličtina  v materskej škole:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 50€ (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 50 € (február-jún)

  • MŠ Kaméliová: číslo účtu :16510128/5200(OTP Banka), IBAN: SK9252000000000016510128
  • MŠ Hnilecká: číslo účtu: 16510128/5200 (OTP Banka), IBAN: SK9252000000000016510128

do popisu: meno dieťaťa

MŚ KAMÉLIOVÁ/HNILECKÁ-ENGLISH PLAYTIME