MŠ Limbach

Angličtina  v materskej škole:

  • Deti sa učia v metodike: Playtime  a metodike: Mouse and Me
  • 2 x do týždňa ( 1 vyučovacia hodina 30 min)
  • Lektor: Bc.Andy Butková

    Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€

číslo účtu : 16023899/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK0452000000000016023899

do popisu: meno dieťaťa


 

 MŠ LIMBACH- ENGLISH PLAYTIME