MŠ Nová Dedinka

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€

    číslo účtu : 16023944/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK5052000000000016023944

do popisu: meno dieťaťa a materskú školu

 MŠ NOVÁ DEDINKA- ENGLISH PLAYTIME