MŠ Šenkvice

Angličtina  v materskej škole:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€

číslo účtu : 16023880/5200(OTP Banka)

IBAN: SK3252000000000016023880

do popisu: meno dieťaťa a trieda


  MŠ ŠENKVICE- ENGLISH PLAYTIME