MŠ Sládkovičova 13 Modra

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 505€ (február-jún)

    Číslo účtu: 16510072/5200 OTP Banka

    IBAN: SK5252000000000016510072

Do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy

Materská škola Sládkovičova Modra