MŠ SLÁDKOVIČOVA MODRA

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 110€

    Číslo účtu: 16510072/5200 OTP Banka

    IBAN: SK5252000000000016510072

Do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy

 MŠ SLÁDKOVIČOVA MODRA- ENGLISH PLAYTIME