MŠ SNP, Modra

Angličtina  v materskej škole:

 • Deti sa budú učiť v metodike: Playtime
 • 2 x do týždňa ( 1 vyučovacia hodina 30 min ) 
 • Prihláška na angličtinu
 • Lektorka: Mgr.Andrea Butková

  Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

 • 1.polrok 60 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
 • 2. polrok 60 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
 • pri platbe za celý rok 110€

  číslo účtu. 16510072/5200 (OTP Banka)

 • IBAN: SK5252000000000016510072
 • do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy

 MŠ SNP MODRA-ENGLISH PLAYTIME