MŠ TRSTÍN

Angličtina v materskej škole:

Deti sa budú učiť v metodike: Playtime
2 x do týždňa ( 1 vyučovacia hodina 30 min )
Prihláška na angličtinu
Lektorka: Mgr.Karin Zlatošová
Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 66 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 66 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok  120€

__________________________________________________________________
číslo účtu : 1850 7563/ 5200(OTP Banka)

SK86 5200 0000 0000 1850 7563

do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy