MŠ VODERADY

Angličtina  v materskej škole:

Platby môžete uhradiť v hotovosti lektorke priamo v MŠ alebo prevodom na účet:

  • 1.polrok 66 € (október-január + učebnica) potrebné uhradiť do 25.09.
  • 2. polrok 66 € (február-jún) potrebné uhradiť do 25.01.
  • pri platbe za celý rok 120€

číslo účtu : 1850 7563/ 5200(OTP Banka)

SK86 5200 0000 0000 1850 7563

do popisu: meno dieťaťa a názov materskej školy

MŠ VODERADY - ENGLISH PLAYTIME