O nás

Sme občianske združenie SMELO DO SVETA!, o.z., ktorého hlavnou činnosťou  je výučba angličtiny pre deti v materských školách a on-line.

Náš tím vykonáva svoju prácu plne profesionálne, kvalitne a dlhodobo. Naša organizácia je zameraná na vzdelávanie a prípravu detí predškolského veku a mladšieho školského veku, ktorá vedie k vytvoreniu kladného vzťahu k štúdiu cudzích jazykov, k zlepšeniu jazykovej gramotnosti spoločnosti, rozvíjaniu základov cudzích jazykov, uvedomovania si dôležitosti ovládania cudzích jazykov v súvislosti s budúcim profesionálnym životom. 

Naše vzdelávacie aktivity:

PROJECT- ANGLIČTINA PRE DETI

YOGA & ENGLISH

MONKEY CAMP

Vzdelávanie pre učiteľov materských škôl