O nás

Sme občianske združenie SMELO DO SVETA!, o.z., ktorého hlavnou činnosťou je angličtina pre deti  English Playtime

Náš tím vykonáva svoju prácu plne profesionálne, kvalitne a dlhodobo. Naša organizácia je zameraná na vzdelávanie a prípravu detí predškolského veku a mladšieho školského veku, ktorá vedie k vytvoreniu kladného vzťahu k štúdiu cudzích jazykov, k zlepšeniu jazykovej gramotnosti spoločnosti, rozvíjaniu základov cudzích jazykov, uvedomovania si dôležitosti ovládania cudzích jazykov v súvislosti s budúcim profesionálnym životom. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Naše vzdelávacie aktivity:

Angličtina pre deti

Zaškolovanie lektorov

Semináre