VIDEOVÝUČBA POČAS PRERUŠENIA PREVÁDZKY MŠ

Milí rodičia, z dôvodu opatrení COVID 19 došlo k neočakávanému prerušeniu prevádzky materských škôl. Z 2. polroka sa nám podarilo odučiť mesiac február a časť mesiaca marec. Aj napriek našej snahe nám nebola umožnená ďalšia výučba  v materských školách. Naďalej však chceme byť v spojení s Vašimi deťmi  prostredníctvom Videovýučby.

V spolupráci s našimi lektormi sme Vám ponúkame Videovýučbu podľa jednotlivých metodík a úrovní v časovej následnosti, ktorá korešponduje s Plánom výučby na 3.štrvťrok školského roku:

VIDEÁ SÚ NAHRATÉ NAŠIMI LEKTORMI SPOLU S  ORIGINÁL VIDEMI A MATERIÁLMI K METODIKÁM OUP.