PLAYTIME A: U3 VOCABULARY

Dnes sa trošku zahráme na ihrisku a zopakujeme si čo sme sa naučili..

SLOVNÁ ZÁSOBA:

  •  jump. – skákať, slide – šmýkať sa, run – utekať, climb – šplhať sa, vyliezť, clap-tlieskať,
  • Let’s (play)- Poďme sa hrať (play zamieňame napr. jump),
  • I can (jump). – Ja viem (dokážem) skákať.

POĎME SA HRAŤ! 

  • pozrite si video Let´s have an obstacle race!
  • spravte si doma (na dvore) prekážky a hrajte sa s použitím slovnej zásoby: play, jump, run, slide, climb, clap