PLAYTIME A: LET’S PLAY!-OPAKOVANIE

Dnes si zopakujeme všetko, čo sme sa naučili:

ZASPIEVAJTE SI PESNIČKY S MELODY:

 

 

POZRITE SI STORY VIDEO:

I can jump, jump up!
I can slide, slide down. I can run, run, run.
I can go, go round.
I can clap, clap, clap.
I can climb, climb, climb. I can play, play, play. All the time, time, time!

ZAHRAJME SA S ROCKET:

Pri prescvičovaní slovnej zásoby z tejto lekcie je veľmi dôležité aj spojenie frázy/slova s fyzickou aktivitou, ktorú fráza/slovo predstavuje:

  • ACTION GAME: Zahrajte sa s deťmi  striedavo si dávajte pokyny. Napr. poviete: Jump. – dieťa skáče. Potom Vám dieťa zadá pokyn…..Môžete zmeniť na pokyn Let´s (jump), kde skáčete obidvaja.
  • PRECVIČTE SI ČÍSLA: one, two, three, four, five, six: LET’S PLAY!, pdf.