PLAYTIME A: LET’S PLAY!

SLOVNÁ ZÁSOBA.

  •  jump. – skákať, slide – šmýkať sa, run – utekať, climb – šplhať sa, vyliezť, clap-tlieskať, Let s (play). up – hore, down – dole, round and round – dokolečka dokola
  • Let’s (play)- Poďme sa hrať (play zamieňame napr. jump), I can (jump). – Ja viem (dokážem) skákať. Can you (run)? Yes./ No. – Vieš behať? Áno. / Nie., I can help you. – Ja ti viem pomôcť., That´s better. – Je to lepšie.

PIESNE:

  • Vocabulary song: The Monkey action song.

I can jump, jump up!
I can slide, slide down. I can run, run, run.
I can go, go round.
I can clap, clap, clap.
I can climb, climb, climb. I can play, play, play. All the time, time, time!

TIPY NA PRECVIČOVANIE:

  • Pri prescvičovaní slovnej zásoby z tejto lekcie je veľmi dôležité aj spojenie frázy/slova s fyzickou aktivitou, ktorú fráza/slovo predstavuje.
  • Zahrajte sa s deťmi ACTION GAME: striedavo si dávajte pokyny. Napr. poviete: Jump. – dieťa skáče. Potom Vám dieťa zadá pokyn…..Môžete zmeniť na pokyn Let´s (jump), kde skáčete obidvaja.
  • Precvičujte väzbu: Can you…? na rôznych činnostiach.

PRACOVNÝ LIST:

LAT’S PLAY pdf.