Playtime A (oup)

Playtime A (oup) je druhá z troch úrovní kurzu pre deti predškolského veku. Obsah je prispôsobený veku detí. Lektor v každej lekcii pri aktivitách kombinuje prácu s knihou príbehov (Big Story Book), posters, flashcards, audio CD, Class Books. Aktivity sprevádzajú špeciálne Playtime DVD, v ktorých je zachytený príbeh, story song ako aj Cross- curricular DVD material, Vocabulary. Takisto má lektor možnosť využiť Interaktívne aktivity s využitím IKT.

Pri výučbe sa  aktivity dynamicky striedajú. Metodika Playtime (oup) je prispôsobená, tak aby akceptovala potreby detí so všetkými štýlmi učenia.

Rodičia majú možnosť opakovať s deťmi slovnú zásobu prostredníctvom interaktívnych aktivít na stránke Playtime (oup).

Playtime A (oup):

UNIT 1- Where´s Monkey!

UNIT 2- Melody´s balloon

UNIT 3- Let´s play

UNIT 4- Let’s dress up!

UNIT 5- Cherries

UNIT 6- Shut the gate!