PLAYTIME A: U3 VOCABULARY, SONGS- ZUZKA S

UNIT 3: so Zuzkou

  • Zaspievame si známu pesničku: OOH, OOH, MONKEY!
  • Naučíme sa noú pesničku: COME ONE!
  • Naučíme sa nové slovíčka: FLASHCARDS


NEW WORDS/ NOVÉ SLOVÍČKA:

  • clap- tlesk, jump- skok- run- beh, slide- šmyk, climb- šplhať, play- hra
  •  
  • Zahrajte sa s kartami: MINIFLASHCARDS, pdf.