PLAYTIME A: U6 VOCABULARY SONG-IVANKA

  • UNIT 6: OPEN THE GATE, SHUT THE GATE

Zaspievajte a zatancujte si s Ivankou. 

Pod videom nádjete odkaz na MP3 verziu a text songu, ako aj Karaoke game.