PLAYTIME A: UNIT 2

  • LESSON1: STORY – čítanie s prekladom
  • LESSON 2: VOCABULARY: FLASHCARD- nové slovíčka
  • LESSON 3: STORY SONG
  • LESSON 4: STORY- original video
  • LESSON 5: VOCABULARY SONG
  • LESSON 6: PROJECT
  • LESSON 7: STORY- slider
  • LESSON 8: OPAKOVANIE UNIT 3