PLAYTIME A UNIT 3: STORY SLIDES- ZUZKA S.

  • UNIT 3: LET’S PLAY!

Dnes Zuzka prečíta príbeh znovu a pripomenieme si Rocketov príbeh/ Rocket’s story: