Playtime B (oup)

Playtime B (oup) je tretia z troch úrovní kurzu pre deti predškolského veku. Obsah je prispôsobený veku detí. Lektor v každej lekcii pri aktivitách kombinuje prácu s knihou príbehov (Big Story Book), posters, flashcards, audio CD, Class Books. Aktivity sprevádzajú špeciálne Playtime DVD, v ktorých je zachytený príbeh, story song ako aj Cross- curricular DVD material, Vocabulary. Takisto má lektor možnosť využiť Interaktívne aktivity s využitím IKT.

Pri výučbe sa  aktivity dynamicky striedajú. Metodika Playtime (oup) je prispôsobená, tak aby akceptovala potreby detí so všetkými štýlmi učenia.

Rodičia majú možnosť opakovať s deťmi slovnú zásobu prostredníctvom interaktívnych aktivít na stránke Playtime (oup).

Playtime B (oup):

Unit 1: My first day

Unit 2: Look out, Rocket!

Unit 3: It´s too noisy!

Unit 4- Beep beep! Choo choo!

Unit 5- Is it a monster?

Unit 6- I love nuts!