PLAYTIME (OUP)

[rev_slider slider6]

 

Playtime (OUP) je 3-ročný kurz angličtiny pre deti predškolského veku, podľa modernej učebnice a metodiky PLAYTIME (OUP).

V Playtime (OUP) sa Vaše deti stretnú s detskými postavičkami Rocket, Star, Twig, Melody a opičkou Monkey, s ktorými prežívajú dobrodružstvá…
úroveň: Playtime Starter

úroveň: Playtime A

úroveň: Playtime B

Prečo Playtime?

…je náš najúspešnejší kurz English Playtime podľa metodiky Playtime (OUP)
Kurz je vytvorený pre moderné deti predškolského veku s ohľadom na ich špecifické potreby a schopnosti. Všetky aktivity, hry, príbehy, riekanky, pesničky boli vybrané tak, aby priniesli dieťaťu motivujúcu skúsenosť.

Deti si osvojujú slová a základné výrazy cez príbehy a pesničky. V tomto veku sa predovšetkým kladie dôraz na počúvanie a rozprávanie sprevádzané činnosťami, ktoré podporia porozumeniu významu. Metodika je založená na príbehoch, ktoré dieťaťu ponúka v ilustrovanej (kniha) a animovanej (DVD) podobe. Ku každému príbehu je pesnička, ktorá umožní dieťaťu zažiť komplexný jazykový zážitok. Príbehy sa odohrávajú v kľudnom prostredí materskej školy, ktorú dieťa pozná z vlastnej skúsenosti.
Hlavnými postavičkami sú deti v predškolskom veku: Rocket, Star, Twig a Melody. Deti prežívajú s postavičkami ich dobrodružstvá prežité v škôlke, s ktorými sa ľahko stotožnia. Postavičky sú deti s rozdielnym charakterom, každá sa správa inak a každá má iné vlastnosti. Je to presne tak ako v reálnom živote.
Úlohou metodiky je aj výchova k morálnym hodnotám, preto všetky postavičky sú kamaráti, pomáhajú si keď sa dostanú do typicky detských problémov. Deti sa od postavičiek učia ako sa podeliť, ako vychádzať s ostatnými a pod.
Playtime (OUP) využíva moderné prvky vzdelávania- informačné technológie.
V Playtime (OUP) je dôležitá interkaktívna spolupráca lektora s rodičmi
Online podpora pre rodičov- metodika Playtime (OUP) obsahuje veľa doplnkového online materiálu pre deti a rodičov, ktoré nájdete na: https://elt.oup.com/student/playtime/?cc=sk&selLanguage=sk
Výučba prebieha 2x do týždňa; 1 „vyučovacia hodina“ trvá 30 min. Počas prázdnin sa kurzy z dôvodu zníženej dochádzky detí do MŠ nekonajú.

NAŠE ON-LINE KURZY

Rocket, Star, Twig, Melody, Monkey

Rocket, Star, Twig, Melody, Monkey