PLAYTIME STARTER: U6 VOCABULARY SONG- IVANKA

  • UNIT 6: THE FAMILY SONG

Zaspievajte a zatancujte si s Ivankou. 

Pod videom nádjete odkaz na MP3 verziu a text songu, ako aj Karaoke game.