Playtime Starter (oup)

Playtime Starter (oup) je prvá z troch úrovní kurzu pre deti predškolského veku. Obsah je prispôsobený veku detí. Lektor v každej lekcii pri aktivitách kombinuje prácu s knihou príbehov (Big Story Book), posters, flashcards, audio CD, Class Books a nálepky. Aktivity sprevádzajú špeciálne Playtime DVD, v ktorých je zachytený príbeh, story song ako aj Cross- curiicular DVD material. Takisto má lektor možnosť využiť Interaktívne aktivity s využitím IKT.

Pri výučbe sa  aktivity dynamicky striedajú. Metodika Playtime (oup) je prispôsobená, tak aby akceptovala potreby detí so všetkými štýlmi učenia.

Rodičia majú možnosť opakovať s deťmi slovnú zásobu prostredníctvom interaktívnych aktivít na stránke Playtime (oup).

Playtime Starter (oup):

UNIT 1- It´s raining

UNIT 2- Wash! Wash! Wash!

UNIT 3- The bule balloon

UNIT 4- Rocket’s car

UNIT 5 – Twig’s rabbit

UNIT 6- Get ready!