Prihláška

Doplnkové edukačné aktivity z anglického jazyka ENGLISH PLAYTIME

Doplnkové edukačné aktivity: 2x do týždňa/30 min. Počas prázdnin, sviatkov a akcií organizovaných školou sa doplnkové edukačné aktivity nekonajú. Platba za 1. polrok a celý školský rok do 25.9. a 2.polrok do 25.1. Platba na účet,  do popisu Meno dieťaťa a školu, príp. v hotovosti lektorke na príjmový doklad. Platbu ja potrebné uhradiť vždy pred začiatkom kurzu, t.j. 1.polrok  Poplatok sa po nastúpení na kurz nevracia. Zaplatené kurzovné nie je možné prenášať do ďalšieho termínu kurzov, ale treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý dieťa zákonný zástupca riadne prihlásil.
Kontakt:  smelodosveta@smelodosveta.com.

 


Ak máte otázky, napíšte nám: