Prihláška

 

Kurz anglického jazyka ENGLISH PLAYTIME

Kurz: 2x do týždňa/30 min. Počas prázdnin, sviatkov a akcií organizovaných školou sa doplnkové edukačné aktivity nekonajú. Platba za 1. polrok a celý školský rok do 25.9. a 2.polrok do 25.1. Platba na účet,  do popisu Meno dieťaťa a školu, príp. v hotovosti lektorke na príjmový doklad. Platbu ja potrebné uhradiť vždy pred začiatkom kurzu, t.j. 1.polrok. Garancia vrátenia alikvotnej čiastky v dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie: Poplatok vo výške 2€/ neodučená hodina vrátime v prípade prerušenia vyučovania z dôvodu sprísnených epidemiologických opatrení