RAINBOW BRIDGE (OUP)

RAINBOW BRIDGE (OUP): Metodika pre deti mladšieho školksého veku. Deti radi skúmajú živý, magický svet Bridge Town so svojimi novými priateľmi Poppy, Rowan a Fern.
Meniace sa ročné obdobia poskytujú kulisu pre dobrodružstvá rozmanitého súboru postáv, ktoré zachytávajú fantáziu a pozornosť detí.

– Posilnite gramatiku detí a učenie slovnej zásoby pomocou mnohých praktických aktivít typu pero-papier.
– Rozvíjajte kritické myslenie a zručnosti detí pomocou aktivít „myslenia“, úloh v reálnom svete a tvorivých projektov.
– Pomôžte deťom prepojiť angličtinu s inými školskými predmetmi prostredníctvom hodín CLIL podporovaných videom.
– Budujte porozumenie detí v otázkach občianstva, ako je starostlivosť o životné prostredie, tolerancia a začlenenie.
– Poskytnite jemný úvod do zvukov v angličtine prostredníctvom aktivít „Sound Play“.
– Dajte každému dieťaťu šancu rozvíjať svoje znalosti, zručnosti a dôveru v angličtine pomocou flexibilných zdrojov, ktoré zahŕňajú testy a aktivity určené pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

ÚROVNE:

LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 5

FAIRY TALES

ON-LINE PODPORA:  RAINBOW BRIDGE